Skip to main content

Bratislava
21.9.2017

O čom sme diskutovali:

  • Prečo je Industry 4.0 o zlepšovaní procesov?
  • Ktorých firemných procesov sa Industry 4.0 týka a kde hľadať príležitosti pre ich zlepšenie?
  • Aké IT technológie aplikovať pri zlepšovaní procesov?
  • Čo prinesie vzájomná spolupráca procesov naprieč firmou, aj mimo nej?
  • Je aplikácia Industry 4.0 závislá od parametrov firmy a výroby?
  • Kam sa posunuli slovenské firmy, ktoré už na ceste Industry 4.0 sú?

 

Diskutovali s nami:

Radovan Furmann, riaditeľ divízie Digitálny podnik, CEIT
Alfréd Pohly, manažér priemyselného inžinierstva a údržby, Embraco Slovakia
Martin Habarda, account manažér pre priemysel, IPESOFT
Martin Morháč, predseda predstavenstva, SOVA Digital

moderoval:
Martin Jesný, analytik Slovenského automobilového inštitútu

Cieľom Industry 4.0 je zvyšovanie konkurencieschopnosti firiem. Je to o tom, ako vyrábať alebo poskytovať služby atraktívnejšie, lepšie, lacnejšie a rýchlejšie, čo sa dá dosiahnuť predovšetkým zlepšením fungovania podnikových procesov. IT hrá pritom úlohu dôležitého nástroja. To je dôvod prečo sa najbližšie Industry4UM bude primárne venovať procesom a sekundárne, pritom používaným informačným technológiám.

Industry4UM je odborné stretnutie zamerané na tému Industry 4.0. Kladie vysoký dôraz na hodnotný obsah založený na diskusii, konfrontácii s faktami a skúsenosťami odborníkov z praxe.

Počas stretnutia bol dostatočný priestor, aby všetci účastníci mali možnosť diskutovať otázky zo svojho portfólia, vymieňať si vzájomne poznatky, prípadne hľadať priestor pre vzájomnú spoluprácu.

Tešíme sa na vás nabudúce!