Podiel firiem aplikujúcich Industry 4.0 rastie. Väčšina z nich považuje transformáciu za dôležitú. Filozofia transformácie už postupne preniká aj do firemnej kultúry podnikov.

Celý článok v PDF.

Zdroj: zisk manažment, XI. ročník/4 • 2019, www.ezisk.sk