Skip to main content

Ste hlasom, na ktorom záleží! Rozhodnite o budúcnosti svojich podnikov

Autor: 17. júna 202220 júna, 2022Aktuálne

Buďte súčasťou tímu, ktorý pripravuje vzdelávací program pre zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov podnikov a efektívne riešenie problému s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily pre váš ďalší rozvoj.

Digitalizácia podnikov kladie nové nároky na poznatky a pracovné zručnosti zamestnancov. Na meniace sa požiadavky musia podniky pružne reagovať potrebnou odbornou prípravou svojich pracovníkov.

SlEA, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, všetky slovenské technické univerzity a priemyselný klaster Industry4UM pripravujú modulárny vzdelávací program, ktorý zamestnancom podnikov poskytne možnosti časovo nenáročného a flexibilného vzdelávania v rôznych oblastiach tvoriacich koncept Priemyslu 4.0.

Program umožní prístup firiem ku kvalitnému a rýchlemu dovzdelávaniu zamestnancov, zameranému na pokrytie reálnych a praktických potrieb podnikov, nadobudnutie uceleného prehľadu o dostupných metódach, technológiách, ich implementácii a možných prínosoch.

V tejto súvislosti by sme radi poznali Váš názor na dve otázky: či sú navrhované vzdelávacie moduly podľa Vás zaujímavé z hľadiska jeho obsahu, reflektuje Vaše potreby v danej oblasti, a či by ste tieto moduly využili pre vzdelávanie Vašich zamestnancov.

Vyplnenie dotazníka vám nezaberie viac ako 5 minút. Otázky sú stručné a jasne formulované. Svoju mieru súhlasu s tvrdením môžete vyjadriť prostredníctvom niekoľkostupňovej škály.

Ďakujeme, že Vám záleží na budúcnosti slovenského priemyslu.