Skip to main content

Slovenský priemysel stojí pred veľkou zmenou, ktorú dnes vidieť pri digitalizácii, automatizácii a robotizácii výroby. Schválený akčný plán inteligentného priemyslu je odpoveďou na jeho praktické požiadavky. Čo je jeho úlohou?

Rozhovor s Miriam Letašiovou – generálnou riaditeľkou sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR.

Prečítajte si celý článok v PDF.

Zdroj: zisk manažment, XI. ROČNÍK/3  2019