Všetky články autora

redakcia

Industry 4.0 je prioritou vo väčšej časti podnikov, implementácia však beží pomaly

Autor: Tlačové správy

Bratislava, 19. október 2017 – Fórum odborníkov, ktoré vedie dlhodobý dialóg so slovenskými firmami o nových technologických trendoch, zrealizovalo prieskum o úrovni aplikácie konceptu Industry 4.0 v slovenských priemyselných podnikoch. Zistenia odhalili, že slovenské firmy chápu význam a dopad technologických zmien a aj keď mnohé už začali so samotnou implementáciou, je ešte veľa tých, ktoré nevedia ako problematiku uchopiť a kde začať. Prieskum zachytil požiadavky, aby sa ešte viac diskutovalo na odbornej úrovni a posilnilo sa poradenstvo pre strategické ale aj implementačné fázy. Viac

Industry4UM firmám: Zlepšujte procesy cez digitalizáciu a analýzu dát

Autor: Aktuálne, Tlačové správy

Bratislava, 3. október 2017 – Téma Industry 4.0: Zlepšujme procesy, IT je len nástrojom priniesla do diskusie o podnikoch blízkej budúcnosti cenné poznatky a nové pohľady desiatky angažovaných odborníkov z významných slovenských podnikov. Septembrové Industry4UM skloňovalo témy zefektívňovania podnikových procesov, senzorických systémov, automatizácie zberu dát, ich vyhodnocovania a komunikácie naprieč firmou i mimo nej. Viac

Úvodné Industry4UM

Autor: Aktuálne

Industry4UM – je nový formát otvoreného diskusného fóra, ktoré má za cieľ objasňovanie problematiky Industry 4.0 odborníkmi, špecialistami na vybrané témy. Zámerom fóra je pokryť čo najširšie spektrum oblastí inteligentného priemyslu. Viac